Beboerne langs Søvangsdiget

 

dige 2

 

Hele Søvangsdiget er et fredet kommunalt areal, hvor der ikke må ændres på vegetationen.

Af hensyn til digets stabilitet skal det være græstilsået, man skal dog ikke rydde buske eller anden beplantning, hvis den har stået der før den 01.04.2014. Det gælder både landside og vandside.
Dragør Kommune har anmodet grundejerforeningen om at understrege, at det ikke er tilladt at slå græsset på vandsiden af diget, men derimod er det lovligt at slå græsset på skråningen mod landsiden samt den vandrette del af diget omkring digestien.
Der er rettet henvendelse til beboerforeningen Strandparken, der er ejer af Poppelvej 98. Og de ophører fra d.d. med at slå græsset på vandsiden af diget.
Der vil blive udført efersyn i løbet af sommeren.
Bestyrelsen

%d bloggers like this: