Høringssvar risikostyringsplan

Dragør Kommunes risikostyringsplan kan du læse om ved at klikke dette link:

Risikostyringsplan ved stormflod

Grundejerforeningens bestyrelse har fremsendt følgende høringssvar:

—————————————————————————————-

Kommunalbestyrelsen
Dragør Kommune Kirkevej
2791 Dragør

11.juni 2015 Grundejerforeningen Søvang’s høringssvar vedr. Risikostyringsplan

1. Søvangdiget
Søvang er udpeget som risikoområde p.g.a. den lave beliggenhed og risiko for en massiv oversvømmelse af vand presset op i Køge Bugt. Denne hændelse er sidst registreret i 1873 med helt specielle og uhyre sjældne sammenfald af vind- og vandforhold.

Siden da er der blevet etableret et dige i Søvang i 1974, og det var næsten på 100-årsdagen for overløbet fra Køge Bugt. Diget blev anlagt med en højde på 2 meter, og det har vist sig at være bæredygtigt indtil dags dato og har modstået oversvømmelse af Søvang.

Grundejerne i Søvang er naturligvis ikke modstandere af sikring af deres værdier mod oversvømmelse, men ønsker en digehøjde, hvor værdien af grunde og huse samtidigt ikke forringes af ingen eller stærkt reduceret udsigt til vandet. En forringelse, som vil gå ud over grundværdiskat og ejendomsværdiskat, da prisniveauet i Søvang vil blive påvirket.

Der er mange kort og grafer, som indgår i Risikostyringsplanen, og det er umuligt for menigmand at gennemskue tallene og uenigheden mellem eksperterne. De seneste målinger af vandstigning foregår via satelitter og virker mere realistiske. Så det er vigtigt, at alle beslutningstagere sætter sig meget grundigt ind i opdateret viden.

En lille parallel situation til Søvang er Omø, som i 2007 oplevede vandpresset fra den Botniske Bugt, og som medførte en stor oversvømmelse af boliger og landområder. Næsten samme hændelse var Omø udsat for1872, så beslutningen blev at sikre diget i forhold til en 50-års hændelse.

Dette udgangspunkt virker efter vores mening som det mest realistiske for Søvang.

2. Dige syd for Søvang
Hvor skal diget så fortsætte syd for Søvang? Der er rigtig god mening i at lave et kystnært dige hele vejen langs kysten fra Søvang og ud til Kongelunden, som kun kræver en bilvej over diget. En forskel på længden af det kystnære dige på 1.4 km sammenlignet med digeforslaget, som gennemskærer seks veje på området på Sydamager. Hvad taler mere for et kystnært dige er naturligvis den megen billige jord, som man kan få fra Metrobyggeriet, således at de 4.6 km inkl. Søvangdiget formentlig kan anlægges for under to millioner kroner.
For denne udgift sikres både Forsvarets Efterretningstjeneste – Skov- og Naturstyrelsen, samt de grundejere, der er svigtet i det forslag, hvor diget løber nordligere. I tillæg kan alle så gå og cykle hele vejen omkring Sydamager og nyde den særegne natur.

3. Beredskabet
Der er ligeledes knyttet en hel del praktiske problemer til en beredskabsplan for en oversvøm- melse. Hvad er den tilgængelige pumpekapacitet, hvis uheldet er ude? Det er der ingen der har overblik over, men vurderingen er, at hvis alt disponibelt udstyr fra Dragør Kommune indsættes i Søvang – ja så vil det tage ca. 30 dage at tømme vandet ud, og så er der ingen andre i Dragør Kommune der får hjælp i dette tidsrum, da alt materiel er optaget i Søvang.

Grundejerne skal informeres fyldestgørende omkring Dragør Kommunes planer, og de skal informeres omkring hvad man kan gøre individuelt som grundejer, såfremt en oversvømmelse truer.
Bestyrelsen i Søvang Grundejerforening må derfor opfordre Dragør Kommunalbestyrelse til at indhente den nødvendige opdaterede viden omkring digeplacering og digehøjde. Og om nødvendigt umiddelbart at iværksætte arbejdet med at etablere det planmæssige og juridiske grundlag for at bl.a. Søvang kan blive sikret bedst muligt.

Med venlig hilsen

Tom Clausen
Formand
Søvang Grundejerforening

%d bloggers like this: