Legepladsen kan benyttes

Den nye legeplads er nu klar og er taget i brug af de første børn. Børnene udtrykte stor begejstring for den nye legeplads. Legepladsen vil blive overleveret fra Uno til grundejerforeningen mandag den 28. september 2015, når Berit Jenkins mødes med Uno.

Sandkasse og borde og bænke vil blive etableret senere af grundejerforeningen. Vi håber, at legepladsen også bliver til glæde for de mange nye børn, der er flyttet til Søvang.
Den gamle legeplads vil blivet revet ned snarest muligt, og forslag til anvendelse af området vil blive fremlagt på næste generalforsamling.


%d bloggers like this: