Når sneen kommer!

Hvis Sneen skulle komme så er de kommunale regler som følger…

Hjælp hjemmehjælpen, postbudet og renovatøren Grundejerne skal sørge for at indkørsler, indgang
e, udvendige trapper samt adgang til og plads omkring affaldsstativ holdes farbare og sikre. Sker dette ikke, kan man risikere, at servicen udebliver.

Ligeledes skal pladsen omkring brandhaner og lignende holdes ryddet for sne.

Det skal grundejeren også gøre

Grundejeren har pligt til at rydde sne og glatførebekæmpe fortove ud for deres ejendom – og det gælder alle fortove rundt om ejendommen. Der skal sædvanligvis være ryddet sne og glatførebekæmpet mellem kl. 7.00 og kl. 22.00. Private fællesveje Snerydning og glatførebekæmpelse på private fællesveje i bymæssige bebyggelser påhviler de tilgrænsende ejen
domme, og hver grundejer skal derfor fjerne sne og bekæmpe glatføre såvel på fortovene som på kørebanen ud til vejens midte.

På landet er det brugere med vejret til den pågældende private fællesvej, der skal rydde for sne og træffe foranstaltninger mod glat føre.

Undskyld – vi kaster med sne!
Under Vejvæsenets snerydning af veje og stier kan det ske, at fejemaskinerne kommer til at kaste sneen ind på fortove og indkørsler, som grundejer allerede har ryddet. Det er selvfølgelig ærgerligt for den, der lige har ryddet, men grundejeren har alligevel pligt til at fjerne sneen endnu engang.

%d bloggers like this: