Info fra Dragør Kommune omkring strandengen

Til
Grundejerforeningen Søvang
v/ Tom Clausen

Som formentlig bekendt er det besluttet at udvide naturpleje af kommunens strandenge – ved afgræsning med får og køer – til også at omfatte engarealet nordøst for Søvang op til Hovedgrøften.
Som forberedelse hertil er der ved at blive opsat kreatur-elhegn omkring arealet.
I lighed med de øvrige tilsvarende græsningsfolde langs Sydstranden er det TAMU-Center København, der står for ”levering” af dyr og selve driften.
Ved at benytte afgræsning i stedet for maskinel slåning opnås bl.a. en styrkelse af områderts naturlige flora.
Det vil fortsat være muligt at færdes i afgræsningsområdet – dog uden hunde.
Der isættes klap-låger ved indgangen til stien igennem området.
Afgræsningsområdet stopper i en afstand af ca. 200 m fra Søvej. Dette trekantareal vil blive slået maskinelt 1-2 gange om året – og vil fortsat kunne udnyttes ”mere frit”.

Vi vil inden for de nærmeste dage indrykke en information på vores hjemmeside om projektet.
Og vi vil nærmere give et praj til grundejerforeningen om hvornår afgræsningen sættes i værk.
TAMU’s folk har tilbudt at være tilstede ved et ”åbnings-arrangement”, hvor de kan fortælle om dyrene og afgræsningen.

Venlig hilsen

Jørgen Jensen
Afdelingschef
Plan + Byg
32 89 03 31

%d bloggers like this: