Varsel om ekstremt højvande

Der er varslet højvande omkring Sydamager og seneste prognose siger omkring 1.5m over dagligt vande. Umiddelbart er der ikke risiko for oversvømmelse fra diget. Der hvor der kan opstå et problem er de lavereliggende områder syd for Søvang samt kanalen nord for Søvang.
Det betyder at i værste fald kan vandet løbe bagom og ind i Søvang.

Beredskabsstyrelsen og Dragør Kommune følger udviklingen tæt, så man kan forstærke evt. svage punkter på kyststrækningen med vandpølser m.m.

Det er nu  sket og  der er 35m Søpølse ud syd for Søvang.

Information kommer fra Dragør Kommune onsdag middag

%d bloggers like this: