Vandstanden i Søvang nåede 1.39m

Højvandet i aftes og i nat gav heldigvis kun få problemer i Søvang. Vort dige, som blev etableret i 1973 modstod højvandet, som på sit højeste blev målt lokalt til 1.39m over dagligt vande. Så der var 60cm mere at løbe på ved denne 100 års hændelse.

Et område syd for Søvang grænsende op til de gamle skydebaner er ikke forbundet med Søvangsdiget. Lidt uforståeligt at diget ikke er forlænget, da dele af området blot ligge 1 m over dagligvande. Ved vandstand over 1m vil der ske en oversvømmelse som via lavtliggende lommer breder sig helt op til Fælledvej og kan derved løbe ind i Søvang via Fælledvej.

Beredskabsstyrelsen blev opmærksom på dette og udlagde sandsække og watertubes. Det holdt heldigvis vandet ude.

En stor tak til de grundejere, som medvirkede med råd og dåd til aflastning for bestyrelsen.

%d bloggers like this: