Søvangdiget bliver forstærket

Bestyrelsen har været i kontakt med Dragør Kommune efter stormfloden onsdag den 4. januar 2017. Kommunen anerkender, at der er svage punkter omkring Søvang, som kræver en indsats fra Kommunen.
Det er derfor besluttet, at diget bliver forstærket syd for Fasanstien, således at der vil være en højde på 2m som den resterende del af diget. Arbejdet vil blive igangsat indenfor kort tid.
Det andet svage punkt omkring Søvang er hovedgrøften nord for Søvang. I.f.m. stormfloden løb der som forventet meget vand ind i hovedgrøften med det resultat, at markerne blev oversvømmet og nåede tæt på Søvej. Dette er naturligvis uholdbart, og Dragør Kommune vil igangsætte et projekt specielt for hovedgrøften.
Så det er positivt, at Kommunen nu går i gang med at sikre de to svage punkter i Søvang, som har været kendt i flere år

Er der nogen grundejere som har billeder fra stormfloden – så send dem gerne til min mail: tom.f.clausen@gmail.com

 

        

%d bloggers like this: