Udlejning til flygtninge i Søvang

Bestyrelsen har fået en skrivelse hvor bestyrelsen og naboer og genboer inviteres til informationsmøde hos kommunen den 26. januar 2017 vedr. udlejning til flygtninge. Vi kender således ikke detaljerne omkring udlejning af Poppelvej 82 før informationsmødet. Efter dette møde vil der blive udarbejdet et høringssvar af bestyrelsen til kommunen, som bliver offentliggjort på hjemmesiden.

Bestyrelsen holder møde idag onsdag sammen med representanter for naboer/genboer Poppelvej 82 for at drøfte saglige argumenter for og imod udlejning til Dragør Kommune til brug for flygtninge.

Når der er noget konkret at informere om sender bestyrelsen naturligvis ny info ud til grundejerne.

Med venlig hilsen

Tom Clausen
Formand

%d bloggers like this: