Flygtninge placeres ikke i lejede boliger i villakvarterer

Politikerne besluttede følgende på Kommunalbestyrelsesmødet torsdag aften omkring placering af flygtninge.

“Skiftende regeringer har besluttet at det er kommunernes ansvar at løse boligplacering af flygtninge. Det udfordrer Dragør kommune og mange andre kommuner, da vi ganske enkelt ikke har boliger til rådighed. I Dragør har debatten været stor og det er en vanskelig opgave. De landspolitiske partier er nu gået sammen og taget en beslutning for fremtidens beslutninger for boligplaceringer. 5 partier ud af 6 i kommunalbestyrelsen har sat sig sammen, taget ansvaret og truffet en beslutning.

Derfor har Socialdemokraterne, Venstre, DF, Liberal ALliance og Konservative, her til aften besluttet at den fremtidige boligplacering vil ske på følgende måde;

1. Forvaltningen stopper videre forhandlinger med henblik på at leje parcelhuse til flygtninge.

2. Forvaltningen fremlægger hurtigst muligt sag til beslutning i ØU vedr. leje af pavilloner til boligplacering på mulige steder i kommunen.

3. Forvaltningen bedes henvende sig på ny til ministeren vedrørende mulighed for at boligplacere flygtninge i landzone.

4. Forvaltningen bedes henvende sig til udlejer af pavillonerne for at, om muligt “konvertere” fællespavillonen til to boligpavilloner. Alternativt indrettes to boliger i pavillonerne. Spørgsmålet om fællespavillonerne afklares når den samlede boligplacering af flygtninge er besluttet.

5. Forvaltningen pålægges at undersøge alternative løsninger med private firmaer der har specialiseret sig i midlertidige boliger af flygtninge/fælleslokaler for en prisbillig løsning. Dette fremlægges for ØU snarest muligt.”

%d bloggers like this: