Godt nyt fra Dragør Kommune

Det kan  oplyses, at på baggrund af stormfloden den 4. og 5. januar 2017 har Dragør Kommune igangsat midlertidige tiltag indtil den samlede digeplan kan realiseres. Tiltagene omhandler bl.a.:

– Fasanstien syd-vest for Søvang hæves til niveau svarende til Fælledvej. Stien hæves på hele strækningen frem til Fælledvej. Herved sikres mod indløb fra Øresund til Søvang via lavningen i skansevolden og indløb rundt om skydebanevoldene til Søvang. Samtidigt undgår vi at beredskabet fremover skal udlægge mobilt dige i lavningen i den tidligere skansevold.

– Der blev konstateret indløb fra Øresund via Hovedgrøften og via lavning i diget ved hovedgrøften. Vandet løb bl.a ind på den nedre del af markerne og ned mod Søvang. Lavningen ved Hovedgrøften hæves til samme niveau som diget og beredskabet forbereder lukning af Hovedgrøften med big-bags, hvis der kommer en ny stormflod. I den fremtidige digeplan forventes etableret højvandslukke på Høvedgrøften.

Dragør Kommune er i gang med at hæve fasanstien og vi forventer umiddelbart bagefter at gå i gang med tiltag ved Hovedgrøften.

%d bloggers like this: