Invitation fra Naturstyrelsen (kort tilmeldingsfrist)

Invitation

Deltag i debatten:
Fremtidens drift af Naturstyrelsens arealer på Amager
Naturstyrelsen inviterer til borgermøde
d. 27. februar kl. 17-19 på Ørestad Gymnasium
Naturstyrelsen er ved at lave ny driftsplan for Kalvebod Fælled og Kongelunden. Driftsplanen fortæller hvordan arealerne skal drives og plejes, og har derfor betydning for friluftslivet og naturen.
Derfor vil Naturstyrelsen gerne invitere til en åben debat, for at høre om de mange interesser, ønsker og ideer for området. Naturstyrelsen forestiller sig, at der fortsat skal være vild natur, men hvordan skal den være?
 Skal der f.eks. udsættes vildheste og bisonokser?
 Skal vi skabe et bedre samspil mellem byen og naturen og fjerne dele af de gamle militærhegn?

Aftenen vil byde på forskellige oplæg og der vil blive mulighed for at give sin mening til kende i en åben debat.
Program
 Velkomst – ved vicedirektør Signe Nepper Larsen, Naturstyrelsen
 Kort introduktion til Kalvebod Fælled – ved Skovrider Hans Henrik Christensen, Naturstyrelsen
 Oplæg fra

– Friluftsrådets Direktør Jan Ejlsted
– Danmarks Ornitologisk forening næstformand Steffen Brøgger-Jensen
– Naturfilosof Rune Engelbreth Larsen
 Debat og opsamling

Naturstyrelsen byder på en kop kaffe, te eller vand med en sandwich.

Kræver tilmelding til: HST@NST.dk senest d. 23. feb. 2017
Sted:
Ørestad Gymnasium
Yderligere oplysninger:
Naturvejleder Jes Aagaard, mobil: 23 73 02 61. mail: jaa@nst.dk

%d bloggers like this: