Dyrefolden forventes klar i maj

TAMU går efter at genetablere hegningen mhp. afgræsning, dog således, at hegningen suppleres med et tilbagerykket hegn langs kysten, der muliggør færdsel langs kystlinien, uden at komme ind i folden.
Samtidigt planlægges et informationsmøde i maj måned ved dyrefolden, hvor TAMU vil orientere omkring projektet.
Vi håber alle vil tage godt imod dette initiativ.

%d bloggers like this: