Frivillig voksen til snobrød

Vores ukuelige snobrødsbager er desværre blevet forhindret i at deltage i år Sankt Hansaften. Vi efterlyser derfor en voksen som vil påtage sig opgaven. Dej – grillkul – pinde og bålfad opstilles af bestyrelsen. Så mangler vi blot en snobrødsbager – er du frisk så ring til formanden på 40149220.

%d bloggers like this: