Budget 2014

Her finder du Grundejerforeningens
godkendte budget for 2014

GRUNDEJERFORENINGEN SØVANG
BUDGET 2014
INDTÆGT
Medlemsgebyr 1.1

409.500,00

Medlemsgebyr 1.7

468.000,00

Rente af obligationer, bank og giro

100,00

Diverse

76.000,00

I alt indtægter

953.600,00

UDGIFT
Badebro

80.000,00

Honorar

30.100,00

Møder og generalforsamling

10.000,00

Tryk, Porto og Administration

60.000,00

Skatter og Forsikringer

15.000,00

Vedligeholdelse

90.000,00

Snefejning

150.000,00

Søvangs børn og unge

10.000,00

Oprensning vejbrønde

18.000,00

Overført til slidlagskonto

450.000,00

Diverse

40.500,00

Overskud
I alt udgifter

953.600,00

%d bloggers like this: