Diget i Søvang og fremtiden

Repræsentanter for grundejerforeningens bestyrelse deltog i Dragør Kommunesinformationsmøde omkring Diger i Dragør.

På baggrund af de informationer og Niras rapport (klik her) har grundejerforeningens bestyrelse diskuteret indholdet og er nået frem til følgende standpunkter til Søvangsdiget, som vil blive tilsendt Dragør Kommune:

Som bekendt er Søvang i dag beskyttet af sandbankerne 650 m ud fra kysten samt lerjordsdiger fra 1973, som er 2m højt. Naturligvis skal vi beskytte os yderligere mod stormflod med skyldigt hensyn til natur – økonomi – beboere. Vi peger på en 100 års beskyttelse.

 • Vi finder løsningen med et sandfodringsdige i Søvang som den helt rigtige. Med et sandfodringsdige på max 90 cm. over nuværende digehøjde, er Søvang nu sikret mod en 100 års hændelse.  Sandfodringsdiget lægges uden på eksisterende dige og medfører en 30m bred sandstrand. (Se oversigtskort nederst på siden).
 • Vi foreslår anlæg af adskilt cykel- og gangsti med gangsti på *ydersiden sandfodringsdiget,så indkig begrænses mest muligt.  I løbet af en travl weekend passerer op mod 700 cyklister i alt fra begge sider.
 • Vi vil gerne udfordre beregningen af bølgehøjde i Søvang, som vi mener skal diskuteres yderligere. Vanddybden ved sandbankerne er kun en halv m. og har afgørende betydning for digehøjden i sandfodringsdiget, som i givet fald kan gøres mindre end 90 cm.
 • Vi mener, at alle i Dragør Kommune skal deltage i financieringen af nyt dige – da man sikrer hovedparten af kommunen, herunder vigtige veje og havnen – plejehjem m.m.
 • Vi mener, at særligt tilskud udefra til Søvangsdiget til at dække det lidt dyrere sandfodringsdige vil være helt naturligt, da det er det eneste dige i Dragør Kommune, som anvendes til offentlig cykelsti, og som hænger sammen med den regionale cykelrute 80.
 • Vi vil gerne have fokus på, at Pumpestationen ved diget / Poppelvej indpasses arkitektonisk i omgivelserne.
 • Vi foreslår at, Søvangsdiget fra Søvang til Kongelunden skal være kystnært dige, som en naturlig forlængelse af Søvangsdiget, som samtidigt vil styrke de rekreative områder.
  Bestyrelsen 23. Januar 2018

  *Rettet fra toppen til ydersiden af diget som giver bedre mening. 28. januar 2018.

 

I forbindelse med Dragør Kommunes informationsmøder med grundejerforeninger m.m. afholder Dragør Kommune som afslutning informationsmøde for interesserede borgere og det finder sted:

Tirsdag den 6. februar 2018 kl. 19-21 i Hollænderhallen
.
Mød op og hør om planerne.

 

 

 

Side 87 i stormflodsrapporten

%d bloggers like this: