Nu skal vi snart til den årlige generalforsamling tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19.

Vinteren har indtil nu været os nådig med meget begrænset snefald, og det er vi glade for på vegne af snerydningskontoen, men til gengæld har der været et par rigtig kolde dage. Der er sikkert mange børn, der er kede af den manglende sne – men det er vores kasserer Claus Witt bestemt ikke – mindre sne, færre udgifter.

Grundejerforeningen har afholdt et par vellykkede arrangementer siden sidste generalforsamling – senest fastelavn med flot deltagelse af 130 børn og voksne. Dette arrangement blev afholdt fastelavnssøndag på Sølyst.

Udlægningen af badebroen skete efter planen. Desværre var vejrguderne ikke i det bedste humør, så det betød højvande, masser af regn og kold luft. Men det slog ikke “brobisserne ud”. Efter varm frisk morgenkaffe og morgenbrød i klubhuset, var det klar til dagens opgave. Det meget dårlige vejr gjorde naturligvis, at arbejdet med broen blev vanskeligere. Højvandet betød, at mange broelementer blev sejlet ud til monteringsstedet. Derfor blev “brobisserne” nødsaget til at bruge søndagen til at færdiggøre broudlægningen. Der skal lyde en meget stor tak til alle deltagere i udlægningen – flot flot gået.

Sankt Hans aften forløb i år uden afbrydelse af vejret, og traditionen tro førte Golden Brass Band fakkeltoget ned til bålpladsen, hvor bålet snart blussede lystigt under heksen. Mere end 250 bålgæster  sang stemningsfyldt midsommervisen samt ”Åh Amagerland” til tonerne fra Golden Brass band og med vores lokale Hans Christian som forsanger.

Vejudvalget har udført et stort stykke arbejde og sikret, at vores grundejerforening fremstår velplejet og velholdt.

Bestyrelsen har opfordret grundejerne til at tilmelde sig Nabohjæp i et omdelt brev. Det bliver fulgt op på aktiviteten med opsætning af Nabohjælpskilte ved indgangen til vore veje. Skiltene er blevet forsinket og forventes opsat i løbet af marts.

Baggrunden for initiativet omkring Nabohjælp var desværre, at der var en stigende tendens til indbrud i Dragør som helhed, og det inkluderede også Søvang. Politiet er opmærksomme på udviklingen og har sat ekstra ressourcer ind i efterforskningen. Tendensen er nu igen faldende.

Det er vigtigt, at grundejerne observerer usædvanlig adfærd og melder det til politiet, uanset om man bryder sig om det eller ej. Grundejerforeningens bestyrelse er i dialog med politiet.

Et af de sikre tegn på at efteråret indfinder sig er, at vores badebro skal på land for vinterhalvåret. Vejret var en blæsende “fornøjelse” med en strid østenvind og højvande. Alle brobisserne gik frisk til opgaven, og kl. 17 var badebroen placeret på sin vante vinterplads. En meget stor tak til alle de frivillige brobisser, og de friske piger fra køkkenholdet, alle under ledelse af vor ukuelige broformand Flemming Sieben.

Det er positivt, at Hofor arbejder for at nedsætte kalkindholdet i Søvang. Hofor’s målsætning er, at alle lokale værker har blødt vand inden år 2024.
Blødt vand er nu indført i Brøndby. På baggrund af erfaringerne herfra vil Hofor undersøge, hvilken teknologi man skal anvende i det videre forløb. Der vil være ny status i løbet af 2018.

Der er nedsat et udvalg, som har startet undersøgelsen omkring etablering af en permanent helårsbro i Søvang. Der arbejdes stadigvæk på flere forslag, hele dige problematikken er kommet indover, som skaber usikkerhed omkring projektet. Mere herom på generalforsamlingen.

Digehøringen for borgerne i Dragør Kommune er afsluttet på facebook den 25. februar, og resultatet skal nu evalueres og behandles politisk, før der kommer et forslag fra Kommunalbestyrelsen.
1. Viceborgmester Allan Holst vil give en status på generalforsamlingen.

Bestyrelsen følger udviklingen tæt,  så vi sikrer et så lavt dige som muligt omkring Søvang.

Tom Clausen
Formand

%d bloggers like this: