Efterlysning af ældre billeder og dokumenter…..

Søvang 100 år

Om et par måneder fylder Søvang 100 år. Hjælp os i grundejerforeningens bestyrelse med at lave alle tiders jubilæumsbog.

Bestyrelsen arbejder på en lille bog om historien. Dines Bogøs hæfter Søvang del 1 -5 der blev udgivet mellem 1996 og 2001 er en stor inspirationskilde for os, men der gemmer sig nok andet og mere rundt omkring. Bogen bliver omdelt til alle husstande i Søvang og skal også bruges til nytilflyttere mfl.

Derfor vil vi opfordre til, at I ringer eller mailer hvis I har noget interessant materiale vi må se og eventuelt låne. Det er ikke så meget fotos fra enkelte huse eller deres nuværende og tidligere beboere, men mere materiale af fælles interesse. F.eks.

  • Anekdoter og historier. Hvem ved noget om dengang da Søvangs beboere var delt næsten midt over i spørgsmålet om kloakering og vejanlæg og dermed statusændring til helårsområde. Hvem ville bevare Søvang som sommerhusområde og hvorfor? Eller fortællinger fra dengang Parkvej og Søvangs grundejerforening blev sammenslutter?
  • Fotos og historier fra de store projekter som kloakering, vejanlæg og vejbelysning. Hvem har kort eller billeder fra de forskellige diger – herunder anlæggelsen af det nuværende.
  • Kort og luftfotos. Originalfotos, der er brugt i Dines Bogøs hæfter, vil vi gerne affotografere for at få den bedste gengivelse.

Undertegnede vil meget gerne kontaktes hvis I vil bidrage til bogen. Det kunne også være med tips til hvem der ellers kunne bidrage .

Med venlig hilsen

Niels B. Ulrich

Søvej 11…. Mobil 40 81 61 91…. Mail n.u@webspeed.dk

%d bloggers like this: