Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Da jeg træder tilbage som formand den 1. oktober 2018 grundet fraflytning Søvang – ja så skal der vælges en ny formand på en ekstraordinær generalforsamling, som holdes den 1. oktober 2018 i sportsklubbens klubhus.

Bestyrelsens kandidat er Flemming Aunel – hvis der er andre som har lyst til at stille op som kandidat til formandsposten, så send mig en mail på tom.f.clausen@gmail.com

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Søvang grundejerforening.

Mandag den 1. oktober 2018 i sportsklubhuset Poppelvej kl.19.30

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af ny formand

Nuværende formand Tom Clausen kan ikke fortsætte frem til næste ordinære

generalforsamling i følge grundejerforeningens vedtægter, da formanden

fraflytter Søvang i løbet af september.

Bestyrelsens kandidat er suppleant i bestyrelsen Flemming Aunel, som har

boet i Søvang siden 1984. Flemming har været aktiv i gruppen af beboere, der

bl.a. fik etableret SFO’en Sølyst, cykelstien til St Magleby samt etablerede de

første trafikbegrænsninger i Søvang.

Derudover har Flemming i flere perioder vist sit store engagement i Søvang

som medlem af grundejerforeningens bestyrelse.

Evt. andre kandidater

3. Hvis Flemming Aunel vælges som formand skal der vælges en ny suppleant.

4. Evt.

Bestyrelsen

Søvang den 8.9.2010

%d bloggers like this: