Tværvej får ny belægning

Arbejdet blev fredag den 7/6 blevet forsinket pga regnvejret. NCC har meddelt at der er for vådt. Starttidspunktet afhænger nu af lidt mere tørvejr.

Arbejdet på Tværvej er godt i gang og det skrider fremad. Dog ikke helt så hurtigt som vi først havde forventet det. Der har været rettet lang flere kantsten op på Tværvej end på Søvej og Poppelvej – og samtidig har der været lidt udfordringer med det arbejde der er udført.

Berit Jenkins og Flemming Sieben har dog være skrapt på denne opgave som altid – og brolæggerne er nu i gang med at rette deres fejl.

Planen er nu at der lægges første slidlag den ?/? og belægningen på hele Tværvej er færdig i ugen lige efter Pinse.

I ugen der starter med 17/6 vil der blive etableret bump som afslutning på arbejdet.

Hele arbejdet forventes afsluttet således at vi sidst i juni vil have en fin ny vej at køre og gå på.

%d bloggers like this: