Snor og sten på de græsbelagte fortove

”Ukrudtspatruljen” har været på rundering i Søvang, og vi har bemærket, at størsteparten af grundejerne holder deres rabatter pæne og nyslåede og kantstenene fri for ukrudt.

Samtidig har vi også bemærket, at der er mange, der er begyndt at sætte snore op omkring deres rabat, nogle steder er det for at beskytte ny sået græs, og andre for at forhindre store køretøjer i at parkere på deres rabat.

Det er helt ok, at man kortvarigt opsætter snore, men de bør fjernes, når græsset er vokset op igen.

Desuden bør snorene også fjernes, når der ikke længere er tung kørsel hos nabo/ eller omkringboende.

En anden påmindelse til dem, der bor ud til diget, at huske diget er fredet, og man må kun slå græsset på landsiden og på det vandrette plan.

%d bloggers like this: