Kongelundsvejen lukket fra 12. august til november

I forbindelse med Tårnby kommunes etablering af landdiget fra kystdiget mod vest og til Ullerup mod øst lukkes Kongelundsvejen i 3-4 måneder

Diget skal bygges på tværs af Kongelundsvej, og efterfølgende hæves vejen op over diget. Dette arbejde medfører at hvis du er blandt de grundejere der benytter Kongelundsvejen til at køre til og fra Søvang, så må du benytte anden rute.

Køreturen er nu ikke markant længere. Således er der fra udkørslen ved Poppelvej/Fælledvej til rundkørslen Kongelundsvej/Nøragersmindevej kun ekstra 100m og en ekstra køretid på 1 min. Kører du ud fra Birkevej/Fælledvej er køretid og afstand faktisk kortere.

Men husk at dreje den rigtige vej når du kører ud af Søvang fra mandag den 12. august og frem

%d bloggers like this: