Ukrudtspatruljen rykker ud

Så er det for tjek af alle veje og de græsbeklædte fortove. Som de der har boet her i mange år vil vide er det en aktivitet som bestyrelsen foretager 2 gange om året.

Vejene bliver taget en efter en og starter den 18. september

Der bliver set på om græsset foran din parcel er korrekt passet og kantsten er rene og intakte.

Nogen grundejere tror at stykket foran deres ejendom er deres, men det er nu ikke. Det tilhøre os alle – altså Grundejerforeningen og er en del af vejen. Det er dog hver enkelt grundejer der står for at vedligeholde stykket. Således skal græsset slåes jævnligt og ukrudt skal fjernes. Der skal også – og specielt – fjernes ukrudt og græs i mellem kantstene. Dette er vigtigt idet det ellers kan vokse ud i asfalten og ødelægge denne – og så ser det heller ikke kønt ud.

Heldigvis har de fleste grundejere ikke problemer med dette så det er nok ikke så mange der får seddel i postkassen.

Grundejerforeningen kan, når en grundejer ikke ønsker eller kan udføre arbejdet, få arbejdet iværksat for grundejerens regning.

%d bloggers like this: