Generalforsamling suspenderes

Vigtig besked til alle grundejere – orienter dine venner og naboer i Søvang om denne vigtige besked

Det kan sikkert ikke komme som en overraskelse, men i lyset af udviklingen i Danmark omkring Covid-19 virus og de smittefarer der er konstateret, har bestyrelsen besluttet at suspendere generalforsamlingen indtil videre – vi vil senere komme med en ny dato for afholdelsen. Vi beder grundejerne holde sig orienteret om dato for afholdelsen via vores hjemmeside, nyhedsbreve, Facebook siden og Dragør Nyt.

Vi har samtidig afklaret situationen med de der er juridisk kyndige på området. Suspenderingen vil selvsagt bevirke at afholdelsen ikke vil kunne ske indenfor den i vores vedtægter angivne frist der foreskriver at dette skal ske inden udgangen af marts.  Da der er tale om force majeure vil bestyrelsen fortsætte sit arbejde. Skulle der være behov for at igangsætte arbejder som generalforsamlingen skulle godkende vil bestyrelsen gøre dette såfremt der er overvejende flertal i denne.

Vi forventer at finde en dato i maj måned, men dette er ikke på plads endnu.

Har I spørgsmål er i velkommen til at skrive til bestyrelsen@sovang-dragor.dk

%d bloggers like this: