Ukrudtspatruljen starter 13/5

Bestyrelsens “ukrudtspatrulje” laver gennemgang af vejene igen i år, så hvis I ikke allerede har gjort det så kik på jeres græs foran grunden og efterse at der ikke vokser græs eller ukrudt i kantstene ud til asfalten. Er der noget her – så fjern det. Undgå at bruge gift, men fjern det med værktøj eller brænder så både blade og rod forsvinder.

Gennemgangen starten onsdag den 13. maj

Bestyrelsen vil samtidig se på om I holder vores fællesarealer foran jeres grund efter aftalen. Der skal være græs. Det skal ikke være for højt.

Husk, at arealet er ejet af grundejerforeningen, og at I gennem vores fælles aftale har indvilget i at passe det.  Vi håber I passer det fint – og det gør lang de fleste.

Hvis “ukrudtspatrulje” har bemærkninger til dit område foran huset af den ene eller anden art, vil du få en seddel i postkassen. Så husk lige at tjek den.

%d bloggers like this: