Evaluering af ”ukrudtsbanden” ’s rundering i maj/juni 2020

Vi har generelt set pæne rabatter og mødt mange imødekommende grundejere.

Dog har vi også registreret, at det er ved at være ”moderne”, at hakke græskanten af mod kantstenene, og visse steder, har man lagt skærver ned i ”udgravningen”, det er vi ikke helt enige i. Vejudvalget og dermed bestyrelsen foretrækker, at der er græs helt til kantstenene.

Vi vil samtidig anmode om, at man lige ser efter om ens hæk er vokset så meget i bredden, at låge, postkasse eller lysstandere er blevet borte i hækken. Hvis dette er tilfældet foreslår vi, at man får beskåret sin hæk, så den flugter med skellet.

%d bloggers like this: