Aflevering fra DKTV

Kære grundejere

DKTV er påbegyndt afleveringsforretning efter nedgravningen af fiberkabler her i Søvang. Her deltager såvel DKTV, TDC, vejingeniøren i Dragør kommune, en fra gartnerafdeligen i  Dragør kommune samt 3 repræsentanter fra grundejerforeningens bestyrelse.

Vi startede den 18/8 på Søvej, Ahornvej og Akacievej samt tilhørende dele af Tværvej og Fælledvej.

Vi enedes om, at rabatterne får 14 dage til at blive grønne i ellers bliver der sået mere græs på dem, og de indkørsler, der skulle rettes op/lægges om, bliver det inden for 1 uge. Der var temmelig mange, der skulle udbedres.  Onsdag den 25/8 er det området omkring Poppelvej, der bliver afleveret. Sluttelig den midterste del af Søvang.

Vi blev ved mødet den 18/8 lovet af Dragør kommune, at der vil blive lagt nye fliser på fortovet på Fælledvej, samt at der vil komme nye kantsten. Inden dette arbejde, skal drænrørene for afvanding   dog fornys, disse ligger uheldigvis i fortovet, så dette kan udsætte renoveringsarbejdet.

Med venlig hilsen Vejudvalget

 

%d bloggers like this: