Slanger i Søvang

Overfladevandet fra en del af Søvangs veje, har udløb i Øresund syd for badebroen. Det er rent regnvand og grundvand, der her sendes ud i sundet.

Et par friske drenge legede forleden omkring vandudløbet, og her opdagede de et par snoge som de fangede og bragte med hjem. En af drengene havde fået et slangebid, og måtte runde skadestuen for en sikkerheds skyld. Her mente lægen, at drengen var blevet bidt af en hugorm, og drengen modtog den nødvendige behandling.

Hugormebid kan være meget ubehageligt, men det er uhyre sjældent at biddet er livsfarligt. Bistik er f.eks. 15 gange mere livsfarligt end hugormebid.

Vær forsigtig, når du går i området omkring udløbet, og husk at bruge støvler, hvis du vil finde snogene og hugormen. Hvis hugormen hugger, så hugger den i en afstand på max 20 cm og max 15 cm i højden.

%d bloggers like this: