Arbejde omkring Søvangs veje

Arbejde omkring
Søvangs veje

Hofor har lagt nye rør til forsyningsvand langs hele Fælledvej. Dette arbejde blev færdigt i maj måned. Vi har nu tilbage at få en endelig reetablering af strækningen, så den bliver pæn. Der er nogle mangler, som vi har påpeget overfor såvel kommune som Hofor som begge har lovet at det vil blive bragt i orden. Men det er en god løsning med nye rør, så vi undgår unødigt vandspild.

Ved pumpestationerne ved Ahornvej og Platanvej lægger Hofor et nyt slidlag asfalt, så de ujævne strækninger bliver mere ensartede. Bestyrelsen har truffet en aftale med Nyvangs gartneri om at få lagt store sten på hjørnerne fra stikvejene, og ved de gennemgående veje. Her vil vi samtidig få rettet op på nedkørte hjørner, og der vil blive sået græs på de steder, hvorfra der flyttes sten fra. Det er lidt et Sisyfos arbejde, da der ofte kører store tunge lastbiler på vores veje, og det er en voldsom belastning på såvel asfalt som udkørslerne. Her tænkes på den belægning med chaussé sten, der hele tiden bliver kørt op, og som løbende skal reetableres.

Den asfalt, der blev repareret i efteråret, er nok ikke det kønneste man har set. Årsagen til, at det er lavet som ”lapper” er at asfaltlaget efterhånden er så tyndt, at det er svært at skære i det, således at man kan lægge lappen ned i plan med vejen. Som bekendt er grundejerforeningen ved at spare sammen til at få lagt nyt asfalt på vejene, så vi må passe godt på vejene indtil der er penge nok i kassen til ny belægning.

%d bloggers like this: