Gæsslåning på diget og beplantning

Til Vejformanden

Som svar på forespørgsel kan oplyses følgende om højvandsdiget langs Søvang, der er kommunalt areal og fredet:

Af hensyn til digets stabilitet skal det være græstilsået. Der må ikke foretages nogen form for anden beplantning på indersiden (beboersiden) af diget. Beplantning og dens rødder kan svække digets stabilitet. Det er – efter aftale med grundejerforeningen – tilladt de tilstødende grundejere at græsslå skråningen på indersiden af diget, samt oversiden. Den søværts skråning og forstranden naturplejes af Dragør Kommune. Her må IKKE slås græs, – skråningen skal sammen med forstranden fremtræde med naturlig vegetation.

Det er via grundejerforeningen henstillet, at eksisterende træplantning og anden beplantning fjernes fra indersiden af diget.

Venlig hilsen

Jørgen Jensen
Afdelingschef
Plan + Byg
32 89 03 31
joergenj@dragoer.dk

Rådhuset
Kirkevej 7
2791 Dragør
Tlf.: 32 89 01 00
pt@dragoer.dk
www.dragoer.dk

 

%d bloggers like this: