Badebroen er nu på vinterferie

 

Broindtagningen foregik rigtig godt. Vejret var godt hele dagen, hvilket gør det mindre krævende at få broen på land. Flot tilslutning fra Brobisserne, ialt var der 32 Brobisser hen over dagen, heraf 2 børn og 2 friske kvinder på køkkenhold. Der var også 5 nye brobisser, som vi kunne byde velkommen.

Køkkenholdet bestod af Lone Schantz og Else-Marie Duckart. De sørgede for en super forplejning af mad og drikke, kaffe og kage, samt en efterfølgende oprydning.

Det gode vejr for indtagningen skabte rigtig godt humør hos Brobisserne.

Brobisserne på landholdet har i år sørget for, at bro elementerne på strandbreden ligger ekstra flot og sikkert, så broelementerne er til så lidt gene som muligt, for de bagvedliggende huse.

Arbejdet med at tage broen ind var færdigt ved 16-tiden, i lighed med tidligere år.

Vi kunne desværre også konstatere at enkelte af H-jernene var rustet så meget igennem, at de ikke kan bruges længere. Vi skal således inden udtagningen have indkøbt nye jern-rør.

De friske aktive Brobisser blive belønnet med en fest, som afholdes den 1. november 2014 på Dragør Fortet.

Stor tak fra bestyrelsen til alle involverede.

%d bloggers like this: