Så mange er vi i Dragør

Befolkningsprognose for Dragør Kommune 2014-2029

images-2
I befolkningsprognosen fremskrives de kendte befolkningstal på baggrund af en forventet udvikling i antallet af fødte og døde samt til- og fraflyttede.

Formål
Formålet med prognosen er at estimere kommunens befolkningstal til brug for fremtidig budgetlægning og planlægning.

Grundet kommunens serviceområder er særligt børneårgange, børnenes placering i kommunen, antallet af ældre samt fordelingen mellem erhvervsaktive og de ikke-aktive aldersgrupper interessant.

Prognoseperiode
Prognosens usikkerhed stiger i løbet af prognoseperioden. De samfundsmæssige vilkår for befolkningens bevægelser 15 år frem i tiden er vanskelige at forudsige.

I budgetlægningen og de fleste planlægningssituationer er det dog den nære 5-års tidshorisont, der har interesse.

Prognosens konklusioner
Kommunens folketal er i løbet af 2013 steget med 56 personer fra 13.920 1. januar 2013 til 13.976 1. januar 2014.

Stigningen i folketallet er større end forventet i sidste års prognose. Det stigende folketal skyldes primært, at der har været en lille fortætning i kommunens boligmasse og at flyttebalancen er en smule bedre end forventet.

Samlet set betyder bevægelserne i fødselstal, antal døde samt den ændrede vægtning af flyttemønstre, at Dragørs folketal forventes at stige frem til 2029.

Det forventede folketal i prognosens slutår 2029 er 14.142 personer.

Læs mere på Dragør Kommunes hjemmeside:

%d bloggers like this: