Risikostyringsplan i forhold til stormflod i Dragør

Risikostyringsplan i forhold til stormflod i offentlig høring

Risikostyringsplan for Sydamagers kystzone, i forhold til stormflod fra Køge Bugt, er i høring frem til den 16. juni 2015.

Dragør Kommunes By-, Erhvervs- og Planudvalg har den 2. december 2014 vedtaget et forslag til ”Risikostyringsplan 2014 for oversvømmelse” for Sydamagers kystzone i forhold til stormflod fra Køge Bugt.

Høringsperiode
Forslaget er i offentlig høring i perioden 16. december 2014 til 16. juni 2015.

Risikostyringsplan for oversvømmelsestruede områder
Områderne langs Køge Bugt og Sydamager er udpeget som særligt oversvømmelsestruede i henhold til EU’s oversvømmelsesdirektiv. Som opfølgning på den statslige kortlægning har Dragør Kommune, i lighed med øvrige ”risiko-kommuner”, udarbejdet et forslag til risikostyringsplan med bl.a. beskrivelse af mål og handlingsplan for tiltag de næste år.
Kortlægning og tiltag beskrives i overensstemmelse med Dragør Kommunes Klimatilpasningsplan.

Se planforslaget
Planforslaget kan ses her på Dragør Kommunes hjemmeside: Forslag til Risikostyringsplan 2014 (pdf)

En trykt udgave af planforslaget kan ses ved henvendelse i Plan og Teknik, rådhuset, Kirkevej 7.

Bemærkninger til planen
Alle er velkomne til at fremsende bemærkninger til planen senest den 16. juni 2015.

Bemærkninger kan sendes til pt@dragoer.dk.
Skriv ”risikostyringsplan” i emnefeltet.

%d bloggers like this: