Aktivitetskalender 2019

1. Marts
Søvang Bladet
Årsbladet for Søvang grundejerforening udkommer med indkaldelse til generalforsamling

3. Marts
Fastelavn

Fastelavn afholdes af Sportsklubben og Grundejerforeningen kl. 12.00 på Sølyst med
tøndeslagning for store og små

19. Marts
Grundejerforeningens Generalforsamling
Den årlige generalforsamling holdes Kl. 19.00 i Baggersmindelejren. Husk adgangskort og evt. fuldmagt

27. April
Broen lægges ud
.
Der indkaldes til reparation af broen inden udlægningen.
Kl. 08.30 mødes gamle og nye brobisser på strandengen til morgenkaffe og friskbagt
morgenbrød.

4. Maj
TAMU slipper køerne ud på engen nord for dragør
kl. 09.30 Alle interesserede inviteres til en kop kaffe og brød

medio Maj
Vejudvalget

Medlemmer fra bestyrelsen (ukrudtspatruljen) gennemgår Søvangs fortove og vejkanter

23. Juni
Sankt Hans i Søvang.

Kl. 20.00 åbner salget af øl/vand på bålpladsen
Kl. 20.30 uddeling af fakler på sportspladsen
Kl. 20.45 fakkeloptoget ankommer til bålpladsen, herefter båltale og sang

medio August
Vejudvalget
Medlemmer fra bestyrelsen (ukrudtspatruljen) gennemgår Søvangs fortove og vejkanter

5. Oktober
Broen skal på land.

Kl. 08.30 mødes Brobisserne på strandengen til morgenkaffe og friskbagt morgenbrød.

26. Oktober
Brobissefest

Deltagerne i udlægning og/eller indtagning af badebroen belønnes med en fest med ledsager