Aktivitetskalender 2020

22. Februar
Deadline – Søvang Bladet
Sidste chance for artikler og annoncer til Søvang Bladet – leveres til formanden

23. Februar
Fastelavn

Fastelavn afholdes af Grundejerforeningen kl. 11.00 på Sølyst med
tøndeslagning for store og små. Husk at købe billet

7. Marts
Søvang Bladet
Årsbladet for Søvang grundejerforening udkommer med indkaldelse til generalforsamling

medio Maj
Vejudvalget

Medlemmer fra bestyrelsen (ukrudtspatruljen) gennemgår Søvangs fortove og vejkanter

20. Juni
Broen lægges ud
.
Der indkaldes til reparation af broen inden udlægningen.
Kl. 08.30 mødes gamle og nye brobisser på strandengen til morgenkaffe og friskbagt
morgenbrød.

26. Maj (udsat)
Grundejerforeningens Generalforsamling
Den årlige generalforsamling holdes Kl. 19.00 i Baggersmindelejren. Husk adgangskort og evt. fuldmagt

23. Juni (Aflyst)
Sankt Hans i Søvang.

Kl. 20.00 åbner salget af øl/vand på bålpladsen
Kl. 20.30 uddeling af fakler på sportspladsen
Kl. 20.45 fakkeloptoget ankommer til bålpladsen, herefter båltale og sang

medio August
Vejudvalget
Medlemmer fra bestyrelsen (ukrudtspatruljen) gennemgår Søvangs fortove og vejkanter

24. Oktober
Broen skal på land.

Kl. 08.30 mødes Brobisserne på strandengen til morgenkaffe og friskbagt morgenbrød. Den 25. Oktober holdes som reserve dag

21. November
Brobissefest

Deltagerne i udlægning og/eller indtagning af badebroen belønnes med en fest med ledsager